2007-06-02

Dagen efter dagen före

Nu har jag bara ett jobb kvar att göra.

Överlämningen av grossistjobbet gick över förväntan. Att jag över huvud taget hade förväntningar var mer överraskande än det faktum att det gick bra, då jag i det mesta lärt mig undvika förväntningar. (Jag blir ändå glad när något trevligt händer.)

Jag redovisade mitt arbete, överlämnade vad som fanns att lämna över, rensade upp mitt skrivbord, tömte min mail och sedan satt jag och min bror fast i bilköer i mer än en timme.

Men Stockholmare som försöker ta sig fram med bil får bli ämne för ett annat inlägg. Nu tänker jag njuta av den första helgen på femton månader som följs av arbete i hemmet. Att det dessutom är ett arbete jag ser fram emot - åh, att se fram emot en måndag! - är en lycklig bonus.

Inga kommentarer: