2007-11-12

Otrohet är

vad din partner tycker är otrohet.

Det är en rekursiv definition, jag erkänner det, men vidhåller att den är praktisk. Om du skulle råka ha mer än en partner gäller definitionen fortfarande, med specialfallet att du bör ta hänsyn till samtliga av dina partners uppfattningar, med reservation för att sådana konstellationer brukar ha ett gemensamt informellt kontrakt om vad som får och inte får pågå.

Men jag avviker från frågan.

Det andra man kan kritisera hos min definition är att den leder till en massa bisarra situationer. Om min partner tycker att det är otroget att dricka te med en kompis, till exempel, skall jag verkligen respektera det och låta bli att dricka detta te? Nej. För även om det är otrohet i den enda innebörd som är relevant för er relation så är det inte en skälig begränsning av ditt liv. Om din partner insisterar på att vilja begränsa dig här kan jag inte se att detta skulle vara ett nyttigt förhållande. Ni kan kämpa för att hålla er kvar vid varandra, men jag föreslår förändring eller separation om ingen av er viker. Och varför skulle ni vika? Skall du sluta fika med din kompis eller skall din partner sluta se en fika som otrohet? Kanske ingetdera. Kanske passar ni inte ihop.

Men jag avviker från frågan igen.

Den tredje kritiken jag kan komma på på rak arm är att det ibland inte går att veta förrän i efterhand om det man gjorde var otrohet eller inte. Här ser jag egentligen inget problem personligen, men jag förstår den som gör det. Personligen skulle jag undvika att göra saker som jag ens skulle misstänka vore otrohet för min partner och jag skulle i fortsättningen undvika dem om jag i efterhand fick veta vad min partner tyckte om något jag redan har gjort, alternativt argumentera för att det är oskäligt att kräva att jag slutar kramas. Till exempel. Men den som ser ett problem här kan säkert tycka att det helt oavsett den faktiska åsikten är ohållbart att inte kunna göra som man vill och undvika alla ens teoretiska situationer som skulle kunna vara otrohet. Jag håller med. Så mycket bör man inte begränsa sig. Speciellt om man har ganska god fantasi för att få det mesta att teoretiskt sett kunna vara otrohet. Men detta går också att lösa med universalnyckeln för förhållanden:

Kommunicera era önskningar och era känslor till varandra och lyssna på din partner eller dina partners när de uttrycker sina önskningar och känslor. Var inte rädd för att ställa fel fråga - var mer rädd för att inte fråga. Det är ändå din älskade partner vi talar om, hen borde förstå att din fråga är ställd med goda avsikter.

Det är kärnan i frågan.

Inga kommentarer: