2006-04-24

Regeringens senaste lagförslag om gemensam vårdnad

Länk till artikel: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=529886

Dagens Nyheter inleder sin artikel med rubriken "Våldsam förälder ska inte få gemensam vårdnad", och det är självklart en god tanke. En god tanke. Vi har redan idag en situation som är dålig på två sätt.
- Dels får den som verkligen behöver hjälp mot en våldsam partner inte tillräcklig hjälp. Väldigt ofta vänder sig den utsatta till privata eller ideella lösningar helt enkelt för att de fungerar mycket, mycket bättre än offentliga.
- Dels belönas den som säger att partnern använder våld oavsett om det är sant eller inte. I all annan rätt förväntar vi oss att anses vara oskyldiga tills motsatsen bevisas, men om du anklagas av din partner för att ha begått våld kan du kyssa dit hem farväl, "för barnens bästa", i väntan på rättegång. Inte blir det bättre efter rättegången heller.

Detta är inte ett könsbundet problem i sig, men det förvärras av att kvinnan förväntas vara den som är ansvarig för familjen, och mannen förväntas vara... ja, jag vet inte riktigt vad han förväntas vara i familjelivet. Han förväntas väl kasta lite boll och jobba mycket, tror jag. Hur som helst är det redan idag en situation där man nästan helt skiter i vilka individer som är inblandade och istället ser en mamma och en pappa som arketyper, vilket jag ser som helt oförenligt med feminism och liberalism.


Så. Det är en god tanke att våldsamma föräldrar inte skall få gemensam vårdnad, men om det inte görs på rätt sätt betyder det också att falska anklagelser blir mycket mer effektiva, att de belönas. Det måste självklart gå att göra en anmälan om brott och förvänta sig att brottet blir utrett, och jag hoppas att det är vad som avses... men jag fruktar att det kommer att leda till fler på förhand dömda föräldrar, kvinnor och män som anklagas för att vara psyksjuka eller våldsamma bara för att den andra partnern vill ha enskild vårdnad istället för gemensam.

När man säger "Föräldrar som använt våld eller begått övergrepp mot någon familjemedlem ska inte få gemensam vårdnad om barnen" hoppas jag alltså att de menar fall där det verkligen är utrett att våld eller övergrepp har förekommit.


Lagförslaget betonar att gemensam vårdnad är en bra princip. Det är bra. Men lagförslaget säger också, och här blir det krångligt igen, att "Föräldrar som inte kan samarbeta bör inte heller dela vårdnaden om barnen". Det är givetvis sant redan idag - föräldrar förväntas av familjerätten att vara vuxna människor som kan samarbeta. Vad som händer när de inte kan det klargörs inte. Här säger man alltså att om två träter så skall en få vårdnad, men det är inte så enkelt. Samarbetssvårigheter är inte alltid tvåsidiga, det svenska om hur det "aldrig" är ens fel att två träter, stämmer inte heller mot verkligheten. Om en part vill ha enskild vårdnad skall det alltså räcka med att vägra samarbeta?

Jag hoppas att även detta är en formulering som egentligen innebär att någon form av utredning måste göras innan en förälder fråntas sin vårdnadsrätt, och barnet fråntas rätten att vårdas av två föräldrar.


Min förhoppning försämras av att regeringen inte vill ha prövningstillstånd för vårdnadsmål i hovrätten. Varför man inte vill det är inte tydligt i artikeln, men som jag ser det behöver vårdnadsmål tas på STÖRRE allvar, inte mindre. Om de skall särbehandlas alls i rättsväsendet så bör det vara för att behandlas med större diskretion och omtanke, INTE att begränsas i möjligheten till rättslig prövning eller överprövning. "Förhoppningen" är att begränsningen av de rättsliga möjligheterna skall leda till kortare rättegångstider. Fantastiskt. Istället för att förbättra rättsprocessen, göra den säkrare och mer effektiv, begränsar man möjligheterna för föräldrar att kämpa för föräldraskapet.


Vidare, formuleringen "Barnets bästa ska stå i centrum för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge" är omöjlig att säga emot.. men det följs i sin tur av ett förslag om att ta bort åldersgränsen för när domstolen SKALL ta hänsyn till barnets önskemål. Det är förmodligen också egentligen en god tanke, men redan idag KAN en domstol ta hänsyn till vad barnet vill oavsett ålder, men är inte tvungna att göra det förrän vid 12 års ålder. Vad leder det till att man tar bort den gränsen? Vilken förändring hoppas man åstadkomma. Jag skall säga er vad jag tror att resultatet blir - fler barn vars båda föräldrar försöker muta dem att säga "rätt" sak i domstol. Fler barn som slits mellan sina föräldrar. Fler föräldrar som sår split mellan sig själva och barnen, och färre människor som kommer överens om att vara föräldrar, tillsammans.


Det är också min sammanfattning av vad lagförslaget kommer att leda till. Men jag HOPPAS att det inte blir så.


Slutligen vill regeringen ge socialnämnden rätt att driva fall där barn farit illa i gemensam vårdnad, till domstol. Det är ett bra förslag som jag stödjer... men redan idag har socialnämnden en SKYLDIGHET att ingripa när barn far illa, men de GÖR det inte. Se bara på fallet med flickan som utsatts för incest under hela sin uppväxt utan att någon någonstans ingrep, TROTS att de var skyldiga att göra det. Skolsköterska, kurator, socialen, lärare, rektor, alla var SKYLDIGA att ingripa och ingen gjorde det, med ursäkten att "de kunde inte veta" (de behöver inte "veta", men de är skyldiga att rapportera, för barnens skull). Så vad exakt förväntar sig regeringen skulle bli bättre om socialnämnden får möjlighet att driva vårdnadsfall till domstol?


Lagen väntas träda i kraft 1 juli.

1 kommentar:

Shara sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.